Lovpligtigt eftersyn af materiel

04 juli 2022 Marie Pedersen

editorial

Har du ansvaret for en byggeplads? Hvis du har, så kender du garanteret til de krav, der er til bl.a. materiel som løfteudstyr og maskiner. Det er lovpligtigt at få foretaget eftersyn af materiellet, for at sikre, at det er i forsvarlig stand og i overensstemmelse med reglerne. Det kan du læse mere om her.

Carl Stahl

Generelt om eftersyn

Eftersyn af materiel er vigtigt, da maskiner og udstyr hver dag udsættes for stød og belastninger. Det kan med tiden gøre, at det bliver slidt eller beskadiget. Opdages det ikke i tide, kan det have store, sikkerhedsmæssige konsekvenser. Mange tekniske hjælpemidler er omfattet af krav om regelmæssige eftersyn – det vil sige, at de skal foretages hver 12. måned eller hyppigere. De tekniske hjælpemidler og maskiner, hvor der er krav til eftersyn, er:

– Hejseredskaber og spil
– Løfteredskaber
– Trykbærende udstyr, herunder trykbeholdere og køleanlæg
– Stilladser
– Faldsikringsudstyr
– Brandslukkere
– Gasinstallationer

Under eftersynet skal det sikres, at alle hjælpemidler og maskiner holdes i forsvarlig stand, før under og efter brug. Det er generelt brugerne, der skal foretage eftersyn, men det er muligt at få hjælp af eksterne leverandører. Praksis er, at det årlige tjek, samt det lovpligtige 10-års hovedeftersyn, foretages af en ekstern leverandør. Læs mere om eftersyn på Carlstahl.dk

Gennemgang af tekniske hjælpemidler

Nogle af de hjælpemidler, som er indbefattet af reglen om et årligt tjek, er pressere beregnet til bearbejdning af jern og metal. Eksempler på sådanne pressere er hydrauliske pressere, kantpressere og værkstedspressere. Under eftersynet skal der foretages en fuldstændig gennemgang af sikkerhedsanordninger, betjeningsorganer, koblingsmekanismer og bremser.

Derudover bør der løbende blive foretaget eftersyn og kontrol, hvis maskinen bruges i mere end 8 timer om dagen. ved ikke-CE mærkede pressere skal dette tjek finde sted hver 3. måned, imens CE-mærkede pressere skal tjekkes hver 12. måned. Hydrauliske pressere bør ligeledes tjekkes hver 12. måned. Disse tjek bør foretages af fabrikanten eller en øvrig servicevirksomhed med sagkyndig kendskab til maskinerne.

Flere Nyheder