Få boligadvokaten til hjælp, når skødet skal udfærdiges

05 February 2018 Astrid Pedersen

editorial

Er du, som de fleste andre, i tvivl om, hvilke juridiske dokumenter, der ifølge dansk lovgivning skal skrives under, stemples, tinglyses osv. i forbindelse med en bolighandel? Så er du ikke alene – og hjælpen er nær, i form af dygtige boligadvokater, som står klar til at hjælpe dig med at navigere i de risikofyldte farvande, som udgør boligmarkedet og de juridiske regler og restriktioner, som omgiver det.

Hvad er et skøde?

Når du køber eller sælger ejendom, er skødet et bevis på, at ejendommen – det være sig huset, lejligheden eller byggegrunden – er overgået fra den gamle til de nye ejere.

Skødet er således et centralt dokument i enhver handel med fast ejendom – til forskel fra købsaftalen, er der ikke tale om en egentlig kontrakt eller et aftale dokument, men snarere en endelig fastsættelse af ejerforholdet. Et skøde indeholder blandt andet oplysninger om køber og sælger, samt information om ejendommens beliggenhed, overtagelsesdagen for ejendommen, og selve købesummen.

Når du får et skøde tinglyst, opnår du 100% ejerskab over pågældende ejendom, og ejerskebet offentliggøres. Dette sikrer, at tidligere ejer ikke længere har nogen ret til at disponere over ejendommen, for eksempel optage lån med huset eller lejligheden som sikkerhed, videresælge til anden køber osv.

Boligadvokaten kan hjælpe dig med udarbejdelse og tinglysning af skøde

Uanset om du står i en situation, hvor du skal købe ny bolig, eller om du i forbindelse med et dødsfald, en skilsmisse eller samlivsophør, familieoverdragelse af ejendom eller en anden situation, som kræver, at skødet ændres, kan du altid få hjælp hos en boligadvokat.

En dygtig boligadvokat kan nemt hjælpe dig med at udfærdige et nyt skøde eller ændre et eksisterende, således at det svarer overens med de faktiske forhold. Du kan med fordel kigge ind på https://eboligadvokat.dk/skoede/ og læse mere om, hvordan Eboligadvokat.dk kan hjælpe dig med dit skøde.

More articles